לשיחה 02-566-5570 >>

יעוץ מס | החזרי מס | תכנון מס

חוקי המס בישראל מורכבים ומשתנים לעיתים תכופות. המטרה הרצויה והלגיטימית הינה הפחתת נטל המס ללקוחות עד כמה שניתן לצד שמירה על חוקי המס.

משרדנו מציע יעוץ בתחום מס הכנסה, מס שבח, מע"מ וביטוח לאומי בישראל לתאגידים ויחידים, החזרי מיסים, תכנוני מס, מיסוי עקיף (מס ערך מוסף ובלו). אישורי מס, ייצוג מול רשויות המס ועוד.

בשל מורכבות הנושא ושינויים רבים הנערכים בחקיקה ובפסיקה חייב המשרד לשמור על רמה מקצועית ועדכון שוטף במטרה לספק שירות זה ללקוחות.

פתיחת עסק - עוסק פטור

הוא עוסק שמחזור הכנסותיו לא עולה על 100,000 ₪ (לשנת 2014), אינו חייב בתשלום מע"מ על הכנסותיו ואינו רשאי לקזז מע"מ על הוצאותיו למידע נוסף הקלק עוסק פטור .

פתיחת עסק - עוסק מורשה

הוא כל עוסק אשר מחזור עסקאותיו עלה על 79,482 ₪ (לשנת 2014), או עוסק שחייב להירשם ככזה בהתאם לתחום עיסוקו.

  1. תשלום מע"מ - על פי מחזור ההכנסות יוחלט האם יש צורך בדיווח חודשי או דו חודשי (פעם בחודשיים).
  2. תשלום מס הכנסה - על פי ההכנסות השנתיות הצפויות או בהתאם לענף הפעילות, מס הכנסה יקבע אם יש צורך בתשלום מקדמות ואת שיעור המקדמות מההכנסה. למידע נוסף הקלק עוסק מורשה .

החזר מס לשכירים

החלפת מקום עבודה במהלך השנה,התגרשת, יש לך בן/בת נטול יכולת סביר מאוד שי לך זכאות להחזר מס . למידע נוסף הקלק החזרי מס לשכירים .

פרישה מעבודה

ניתן לחסוך סכומי כסף רבים גם בקופות הגמל והפנסיה וגם במיסים וזאת באם מתכננים נכון את המס ומנצלים את כל הטבות המס בפרישה למידע נוסף הקלק תכנון מס בפרישה .