לשיחה 02-566-5570 >>

תכנון מס בפרישה

תכנון מס בפרישה

תכנון פרישה הוא אחד הנושאים הסבוכים ובעלי חשיבות ממדרגה ראשונה, רצוי לתכנן את כל הקשור לפרישה בטרם מגיע מועד הפרישה. ככל שרמת ההכנסות בסמוך לפרישה ולאחריה גבוהה, החשיבות להתייעץ עם אנשי המקצוע משמעותית ולעיתים קריטית וניתן לחסוך סכומי כסף רבים גם בקופות הגמל והפנסיה וגם במיסים וזאת באם מתכננים נכון את המס ומנצלים את כל הטבות המס בפרישה.

בטרם הפרישה יש להוועץ באקטואר- תכנון נכון לשימוש בקופות הגמל והפנסיה שבהם הופקדו כספי הפיצויים והתגמולים, מתי למשוך ובאיזה צורה, האם בסכום אחד או קצבה חודשית או שילוב שלהם, האם כדאי להמשיך להפקיד ועוד.

לעיתים שווה לבדוק בפרישה האם מוצו כל זכויותיך עם סיום יחסי עובד מעביד ובהתייחס להסכם הפרישה.

תכנון המס הינו שלב נוסף, שלב זה מחייב החלטות בין מספר חלופות שמספק החוק כדוגמת, האם לבצע פריסת פיצויים, האם למשוך את כספי הפיצויים בפטור, האם לא לנצל את הפטור ולממש את הפטור על הקצבה, או להחליט ולשלב בין החלופות.

משרדנו מטפל בנושא הפרישה: ביעוץ, תיאום מול אקטואר או יועץ אחר וטיפול נדרש מול רשות המיסים עד לסיום ההליך והשגת כל האישורים הנדרשים.

פיצויים

פיצויים הינו מרכיב עקרי ממענקי פרישה המשולמים לעובד עקב הפסקת עבודתו, מענקי פרישה בעת סיום יחסי העבודה פטור מביטוח לאומי וממס בריאות וכן פטור ממס הכנסה עד לשכר חודש לכל שנת עבודה כפול מספר שנות העבודה, אך לא יותר מתקרה שנתית ,נכון לשנת 2014 התקרה הינה 12,360 ₪. באישור פקיד מס הכנסה ניתן להגדיל את השכר הפטור עד 1.5 מהמשכורת לחישוב הפיצויים אך לא יותר מהתקרה הנ"ל.
במצבים מסוימים כדאי לנצל את הזכות ולפרוס את הפיצויים לשנים קדימה, שנות הפריסה תלויות בותק שנצבר במקום העבודה, בדרך כלל הפריסה קדימה כדאית באם צפוי ירידה בהכנסה. ניתן גם לבצע פריסה רטרואקטיבית באם בוחרים.
דרכים נוספות להקטנה או דחייה מס הכנסה על מענק פרישה הינה באמצעות רצף קצבה או רצף פיצויים.
ניצול הפטור על הפיצויים הפטורים עלול לפגוע בזכות לפטור ממס על הפנסיה בגיל פרישה.
משרדנו מטפל בכל הקשור: ביעוץ למענקי פרישה וטיפול מול רשויות המס, כולל תיאומי מס ואישורים לניכוי מס במקור.