לשיחה 02-566-5570 >>

פתיחת עסק - עוסק מורשה

עוסק מורשה הוא כל עוסק אשר מחזור עסקאותיו עלה על 99,006 ₪ (לשנת 2016), או עוסק שחייב להירשם ככזה בהתאם לתחום עיסוקו כמפורט בתקנה 13 לחוק מע"מ.

ניתן להיות עוסק מורשה וגם שכיר בעת ובעונה אחת.

את פתיחת התיק יש להסדיר מול הרשויות הבאות:

 1. מע"מ - יש להגדיר את תחום העיסוק ולהעריך את מחזור ההכנסות הצפוי בשנת המס. על פי מחזור ההכנסות יוחלט האם יש צורך בדיווח חודשי או דו חודשי (פעם בחודשיים).
 2. מס הכנסה - על פי ההכנסות השנתיות הצפויות או בהתאם לענף הפעילות, מס הכנסה יקבע אם יש צורך בתשלום מקדמות ואת שיעור המקדמות מההכנסה.
 3. ביטוח לאומי - יוגדר מעמדו של הנישום: כעצמאי ו/או כשכיר או שאינו עונה להגדרה .
  עובד עצמאי יחשב מי שעוסק במשלח ידו ועונה על אחד מהתנאים האלה:
  • עובד לפחות 20 שעות בשבוע בממוצע.
  • הכנסה החודשית הממוצעת היא לפחות 50% מהשכר הממוצע.
  • עובד לפחות 12 שעות בשבוע בממוצע והכנסתו החודשית היא לפחות 15% מהשכר הממוצע.

כמו כן יש לקבוע את ההכנסה הצפויה מהעיסוק כעצמאי ובהתאם לשלם מקדמות לביטוח לאומי.

חשוב לדעת כי המקדמות לביטוח לאומי משקפות את ההכנסה הצפויה והן קובעות את בסיס הפיצוי שיתקבל מביטוח לאומי בגין תאונת עבודה, נכות מתאונת עבודה, ועוד.

רישום ופתיחת תיק במע"מ, מס הכנסה וביטוח לאומי נעשה ע"י משרדנו ומחייב מצד העוסק צרוף תעודת זיהוי, מסמך לקיום חשבון בנק או שיק מבוטל ולעיתים מסמכים נוספים וחתימה על טפסי פתיחת תיק וייצוג.

עוסק מורשה חייב בניהול ספרים כחוק- כל אחד על פי עיסוקו הספציפי: חשבוניות מס, קבלות, ספר הזמנות, תעודות משלוח, ספר תקבולים ותשלומים ועוד ולשמור על חשבוניות ומסמכים של הוצאות .

כל עוסק מורשה נדרש להדפיס חשבוניות מס וקבלות וכן לגבות מהלקוחות מע"מ על העסקאות - ולהעבירם למע"מ.

כאשר מתבצעת עסקה - מכירה או שרות יש להפיק חשבונית מס ללקוח. בעת התקבול יש להפיק ללקוח קבלה.

עוסק מורשה רשאי לקזז מסכום מע"מ העסקאות את המע"מ ששילם בגין הוצאותיו ובגין רכוש קבוע.

עוסק מורשה נדרש לדווח ולשלם מקדמות באופן שוטף לרשויות:

ביטוח לאומי - אחת לחודש, ישולמו מקדמות כפי שנקבעו על ידי המוסד לביטוח לאומי בהתבסס על ההכנסות שהוצהרו בפתיחת העסק.
מע"מ - אחת לחודש/חודשיים, הדיווח כולל את מחזור ההכנסות ואת מס העסקאות בגין ההכנסות בתקופה המדווחת בניכוי מע"מ בגין תשומות שהעוסק רשאי לקזז, והנטו לתשלום.
מס הכנסה - אחת לחודש/חודשיים, במידה ונקבעו לנישום מקדמות. המקדמות מחושבות על ידי מכפלה של מחזור ההכנסות בשיעור המקדמות שנקבע לעוסק.
מס הכנסה - אחת לשנה, יש להגיש דוח שנתי על כל ההכנסות מכל מקורות ההכנסה שהיו בשנת המס לנישום ולבן/בת הזוג.
הצהרת הון - אחת למספר שנים, על פי דרישה ממס הכנסה.

לעוד שאלות וברורים מוזמנים לפנות למשרדינו 02-566-5570